• Statistik

 • Pengguna
  23839
 • Pengguna Berdaftar Hari ini
  6
 • Log Masuk Semasa
  1
 • Iklan Jawatan
  0
 • Ujian/Temuduga
  0
 • Keputusan
  0
 • Panduan Ringkas

 • Langkah 01
 • Daftar Pengguna eSPN dan isi borang induk jika perlu.
 • Langkah 02
 • Jika iklan ditawarkan, klik pautan Iklan Jawatan dan klik butang Mohon untuk mendaftar borang permohonan.
  Sebaik sahaja borang permohonan didaftar, No. Siri Borang akan dipaparkan.
  Kemaskini borang permohonan mengikut No. Siri Borang sehingga tarikh tutup permohonan.
 • Langkah 03
 • Untuk menyemak, sila klik ikon Status Permohonan.
 • Pertanyaan

 • Emel ke spn@kelantan.gov.my bagi pertanyaan am
 • Emel ke espn@kelantan.gov.my bagi pertanyaan sistem eSPN